ایده تاسیس مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام به سال 84 و پس از دیدار خانوانده دانشگاه با مقام معظم رهبری برمی گردد. پس از آن دیدار و در راستای تقویت بنیه علمی بسیج دانشجویی دانشگاه شورای بسیج وقت طرح ریزی اولیه مرکز تحقیقات را انجام می دهد.

مقدمه

حفظ و تداوم روحیه بسیجی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف در وضعیت کنونی انقلاب اسلامی ضرورتی غیرقابل انکار است. گذار از پیچ تاریخ آنهم در عرصه علوم انسانی که زمینه ساز تکون و اعتلاي جوامع انسانی است اگر توام با روحیه بسیجی نباشد آینده ایی نامشخص خواهد داشت. با عنایت به چنین اهمیتی در ایجاد ساختارهای مناسب برای بکارگیری هدفمند نیروهای تربیت شده در بسیج دانشجویی و با عنایت به اهداف خاص تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای دانشگاه امام صادق علیه السلام در عرصه علوم انسانی اسلامی، مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام در حوزه های بنیادین و کارکردی با رویکرد مساله شناسی انقلاب اسلامی از سال 88 راه اندازی و در حال فعالیت است. با توجه به کلام حضرت آقا که فرموند « خروجى دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، ايده‌آلش فقط نبايد اين باشد كه حالا بيرون بيايد، فرض كنيد اگر در فلان رشته، درس خوانده برود وكيل بشود يا محضردار بشود و يا برود كارمند فلان دستگاه وزارتىِ دولتى بشود؛ نه اين‌كه من مخالف باشم؛ نه... اما اين براى خروجى دانشگاه امام صادق (علیه السلام) ايده‌آل نيست... شما بايد در علم، يك حركتى به وجود آوريد؛ بايد در دنياى دانش‌آموزى و پيشرفت علم و بناى علمى كشور، يك تحرّكى به وجود آوريد؛ اين است آن رسالت اصلى شما.» و همچنین بیان ایشان در راستای مرجعیت علمی اين دانشگاه که فرمودند « حرف و فكر و راه تازه‌اى را نشان ‌دهيد» این مرکز در تلاش است با حفظ روحیه جهادی زمینه پرداخت به مسائل انقلاب اسلامی در حوزه‌ های بنیادین و کارکردی را فراهم نماید تا از این راستا حرف جدید وی بیان گشته و حرکت به سمت مرجعیت علمی محقق گردد.

سابقه تاسیس و فرآیند حقوقی آن

ایده تاسیس مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام به سال 84 و پس از دیدار خانواده دانشگاه با مقام معظم رهبری برمی گردد. پس از آن دیدار و در راستای تقویت بنیه علمی بسیج دانشجویی دانشگاه شورای بسیج وقت طرح ریزی اولیه مرکز تحقیقات را انجام می دهد. اما سابقه تاسیس مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام به سال 88 و فراهم شدن اولین زیرساخت های حقوقی آن بازگشت دارد. اساسنامه این مرکز با تصویب در سازمان بسیج دانشجویی و مشخص شدن هیئت امنای حقوقی و حقیقی اولیه زمینه ساز تشکیل مرکز می گردد. بر این اساس آنچه امروز به عنوان مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام مشغول فعالیت است مجموعه ای دانش بنیان تاسیس شده توسط بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام و بدون ردیف بودجه دولتی است.

چشم انداز و حوزه ماموریتی مرکز

نظر به آنکه مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام در نسبت با مرجعیت علمی دانشگاه و رسالت تحول در علوم انسانی اسلامی تعریف گردیده است از همین رو در ترسیم چشم انداز آن توجه به شأن پژوهشی این مجموعه در حل مسائل انقلاب اسلامی، توجه به شأن ترویجی این مجموعه در گفتمان سازی تحول در علوم انسانی و توجه به شأن تربیتی این مجموعه برای تربیت نیروی متخصص دارای اهمیت بسزایی است. از همین رو در این مقام به تبیین سه شأن پیش بیان اشاره خواهد شد.

الف) مساله شناسی انقلاب اسلامی و شأن پاسخ به مسائل انقلاب اسلامی

علوم انسانی علم اداره اجتماع و فی الواقع علم حکومت داری است؛ از همین رو یکی از مهمترین کارویژه‌ های مجموعه حاضر تلاش برای مساله شناسی انقلاب اسلامی، ساخت نظام مسائل و تلاش برای حل مسائل انقلاب اسلامی است. ضرورت مساله شناسی انقلاب اسلامی از این جهت است که معدّ حرکت انقلاب اسلامی از مبانی خود به اهدافش است. طی این طریق با شناخت مسائل این مسیر، نظام مند کردن آنها و در نهایت تلاش برای حل آنها امکان پذیر است. مجموعه حاضر در تلاش است برای طی این مسیر ابتدا به شناختی از مسائل انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه امامین این انقلاب رسیده و سپس با نظام مندکردن آنها زمینه پژوهش های بعدی در راستای پاسخ گویی به این مسائل را فراهم آورد. لازم به ذکر است این تلاش تنها به حوزه تلاش نظری محدود نبوده و با توجه به شعار علوم انسانی از اندیشه تا زندگی مجموعه حاضر زیرساخت های عملی شدن پاسخ های خود را نیز پیگیری خواهد کرد.

ب) گفتمان سازی تحول در علوم انسانی

تحول علوم انسانی از غربی به اسلامی و از غیر کارآمد به کارآمد و کارکردگرا در راستای حل مسائل انقلاب اسلامی، پیش از تولید محتوای آن نیازمند ایجاد انگیزه و دغدغه در فعالان این عرصه از جمله طلاب، دانشجویان و اساتید است. از همین رو یکی دیگر از شئون مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام پیگیری علوم انسانی اسلامی در شأن ترویجی و گفتمان سازی آن است. در همین راستا تعامل این مجموعه با بدنه دانشجویی دانشگاه های و مدارس علمیه مختلف طراحی و مورد برنامه ریزی است و در بسیاری از حوزه های مرتبط با علوم انسانی اسلامی برنامه های ترویجی و گفتمان ساز مورد نظر مجموعه حاضر است. از جمله اقدامات راهبردی این حوزه پیگیری سلسله کرسی های آزاداندیشی و نظریه ‌پردازی و برگذاری دوره های مختلف آموزشی و گفتمان ساز است که نظر به سابقه پیگیری چنین دوره هایی در بسیج دانشجویی، از آن تجربیات به قطع در این مجموعه استفاده خواهد شد.

ج) رویکرد تربیت محور و شأن مرکز رشدی

حرکت در راستای شأن مرجعیت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام نیازمند توجه به تعالی نیروی انسانی مشغول فعالیت در این حوزه است. به این معنا دست یابی به مرجعیت علمی نیازمند متخصص شدن، شبکه شدن، و نظام مند شدن فارغ التحصیلان بسیجی دانشگاه امام صادق علیه السلام و فعالیت ها و دستاوردهای آنان است. مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام با التفات به این مساله مجموعه ای برای متخصص کردن، نظام مند کردن و شبکه سازی فارغ التحصیلان بسیجی دانشگاه است و از همین رو یکی از شعارهای خود را تحقق چرخه و نظام نخبگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام قرار داده است. نظر به چنین هدفی، مخاطبان این مجموعه دانشجویان ترم‌های 11 به بعد، دکتری و دانش آموختگانی از دانشگاه خواهد بود که در مقام اول دارای سابقه و روحیه کار در تشکیلات بسیجی و دارای زمینه های نخبگانی و تخصص محور شدن را داشته باشند. به عنوان هدف گذاری بلند مدت مجموعه مرکز تحقیقات در تلاش از طریق زمینه سازی جذب هیئت علمی فرآیند نخبگانی خود را استمرار بلند مدت بخشد.

چارت تشکیلاتی و سازمان اجرایی مرکز

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام در استای تحقق ماموریت های خود سازمان تشکیلاتی اش را مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت علمی و اجرایی بدنه دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و فضای فارغ التحصیلان بسیجی آن سازمان داده است. نظر به شعار محوری این مرکز که همان علوم انسانی از اندیشه تا زندگی است، سازمان مرکز تحقیقات به دو سازمان کلی متمرکز و اقماری تقسیم بندی شده است. سازمان متمرکز مرکز شامل جانشین، معاونت هماهنگ کننده، معاونت علمی، معاونت اداری و مالی، معاونت رصد و شبکه سازی و معاونت روابط عمومی است. سازمان غیر متمرکز نیز شامل مؤسسه علمی فرهنگی سدید، انتشارات، مرکز هنری رسانه ای ایده، مرکز آموزش و ستاد اقتصادی مرکز تحقیقات است. در ادامه ساختار سازمان و چرخه محتوايي و تشکيلاتي مجموعه ارائه می گردد.

 

 * ساختار سازمان

 

* چرخه محتوايي

 

 

*چرخه تشکيلاتي