• همه
 • اقتصاد
 • اندیشه اسلامی
 • حقوق
 • سیاست
 • فرهنگ، ارتباطات و جامعه شناسی
 • فلسفه و کلام
 • مدیریت
 • پیش فرض
 • عنوان
 • تصادفی
مشاهده موارد بیشتر برای مشاهده همه موارد ابتدا کلید SHIFT را نگه دارید مشاهده همه موارد

دکتر توکل حبیب ‌زاده

 • نام و نام خانوادگی: توکل حبیب زاده
 • تخصص: استاد حقوق اساسی و بین الملل
 • رشته تحصیلی: حقوق اساسی
 • مرتبه علمی: دکتری حقوق دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه
 • دانشگاه و دانشکده: دانشکده حوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
 • سمت اجرایی: عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر توکل حبیب زاده از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) است که مدرک دکتری خود را از دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه، در رشته حقوق اخذ کرده است. همچنین مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه روبرت شومن در سوابق تحصیلاتی ایشان موجود است. ایشان از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز می‌باشند. سابقه تدریس دروس تخصص حقوق اساسی و بین الملل در کارنامه علمی این استاد به چشم می‌خورد.

بند اول– سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

دوره کارشناسی ارشد:

اخذ گواهینامه کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) در سال1369.

اخذ گواهینامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ 3- فرانسه)، ژوئن 1993 میلادی.

دوره دکتری: اخذ گواهینامه دکترای حقوق از دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ 3- فرانسه)، آوریل 1998 میلادی .

گواهینامه پایان دوره آموزش سطح عالی زبان فرانسه از مؤسسه آموزش زبان فرانسه برای خارجیان، استراسبورگ 1991.

گواهینامه دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی "روشهای جستجو در اینترنت" – سال 1382.

گواهینامه دوره آموزشی ویژه اعضای هیات علمی "روش و مهارتهای تدریس" – سال 1379.

سمینار آموزشی دادگاه ها و دیوان های بین المللی برای متخصصین از منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و پروژه دادگاه ها و دیوان های بین المللی (PICT )، 12-16 مه 2001.

گواهینامه دوره آموزش مربیان دادرسی وی‍‍ژه نوجوانان، دوره برگزار شده با همکاری مشترک قوه قضاییه و یونیسف، تهران 13 تا 20 آذرماه 1385.

 

بند دوم- سوابق آموزشی و تدریس

عضویت در هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1377.

عضویت نیمه وقت در هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1377 تا پایان سال 1384.

مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، از آبان ماه 1386.

معاون آموزشی مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران، 1383-1385.

تدریس دروس حقوق بین الملل و حقوق اساسی در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب از سال 1377 و 1387.

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1385.

 

بند سوم- سوابق پژوهشی

الف- کتاب تالیفی:  در آمدی بر حقوق اساسی تطبیقی، به سفارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در حال اتمام (مجری).

ب- طرح‌های تحقیقاتی

1.       نقش سازمان ملل متحد در استقلال نامیبیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1369.

2.       ویژگی های حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه روبرت شومن، فرانسه، 1994؛ 

"(Spécificités Juridiques de lOrganisation de la Conférence Islamique (OCI)"

3.       تحریم‌های اقتصادی و جبران خسارت: آثار حقوقی مترتب بر تهاجم و اشغال کویت توسط عراق، آوریل 1998 ( 1377 شمسی)، رساله دکتری حقوق به راهنمایی پروفسور کریستیان مستر، دانشگاه روبرت شومن، فرانسه، 199?.

"Sanctions économiques et réparation des dommages: Conséquences de l’occupation du koweît par l’Irak" 

ج– مقالات :

 • تالیف:

1.       اعمال قانون مصونیت دولتهای خارجی در آمریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه، مقاله مشترک با آقای دکتر شهرام بهمن تاجانی، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد، (در دست چاپ).

2.       مداخله بشردوستانه از منظر حقوق بین الملل و  اسلام، مجموعه مقالات: اندیشه هایی در حقوق اسلامی، به اهتمام دکتر سعید بیگدلی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1388، صص 459-523.

3.       نوجوانان و مشارکت انتخاباتی، مجموعه مقالات همایش ملی حقوق عمومی، دولت و جوانان،  مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1386، زیر چاپ.

4.       رفتار رژیم اسرائیل در جنگ غزه از منظر حقوق بشردوستانه، مجموعه مقالات، دانشگاه امام صادق (ع)، ????.

5.       جنگ و صلح در سیره نبوی، مجموعه مقالات سیاست نبوی: مبانی، اصول و راهبردها، به اهتمام علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: پ‍ژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386، صص 419-456.

6.      حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، دو فصلنامه علمی- تخصصی معارف اسلامی و حقوق، سال هشتم، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صص 61-98.

7.      ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل. درآمدی بر رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 26،1384 .

8.       جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 24،  1383، صص 139 – 111 .

9.       پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل گیری رژیم صهیونیستی، مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل، تهیه و تنظیم دکتر سیرالله مرادی، انتشارات دانشگاه شهر کرد، 1386 (مقاله تالیفی برتر دانشکده معارف اسلامی و حقوق، سال تحصیلی 4-1383).

10.   تحلیل ابعاد حقوقی حادثه 11 سپتامبر 2001، فصلنامه اندیشه صادق، شماره های 3 و 4، 1380، دانشگاه امام صادق (ع).

ترجمه :

1.       ماهیت و منابع حقوق اساسی انگلستان، نشریه حقوق اساسی، پاییز 1385. 

2.       قربانیان و شهود در جرایم بین المللی، مجله حقوقی، ش34، بهار-تابستان 1385، صص 33-56 (مشترک با آقای مجتبی جعفری).

3.       حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر، مجله حقوقی، ش 32، 1384، صص 137 – 95.

4.       معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری، مجله حقوقی، ش 30، 1383، صص 321 – 251.

 

بند چهارم – سخنرانی‌های علمی:

تقسیم فلسطین و شکل گیری رژیم صهیونیستی، همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد مرکز ، مهر ماه 1385.

مجموعه میزگردهای علمی در باره جنبه های حقوقی قضیه فلسطین از منظر حقوق بین الملل، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سالهای 1384 تا 1386.

فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل، میزگرد علمی معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، سال 1384.

ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد، دانشگاه امام صادق (ع) بسیج دانشجویی 1382.

امپریالیسم حقوقی از دیدگاه حقوق بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، آبان ماه 1380.

بررسی ابعاد حقوقی حادثه 11 سپتامبر، دانشگاه امام صادق (ع)، پاییز 1380 (میزگرد علمی مرکز تحقیقات دانشگاه).

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، همایش ایران و حقوق بین الملل، دانشگاه اصفهان سال 1380.

 

بند پنجم – مسئولیت‌های علمی- اجرایی

مشاور حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمن ماه 1390 . 

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل، از اسفند ماه 1388 تا بهمن ماه 1390. 

مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از مرداد ماه 1387 تا شهریور 1388.

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی از دی ماه 1386 تا تیر ماه ????.

مدیر گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از اردیبهشت 1387 تا اسفند ماه 1387.

مدیر گروه حقوق سیاسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378-1379. 

عضو کمیته علمی همایش حقوق عمومی، دولت و جوانان، دانشگاه امام صادق (ع)، بهمن 1386.

عضو هیات داوران پژوهش فرهنگی سال، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1384.

عضو کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383.

عضو کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین از سال 1381.

سرپرست گروه پنجم اعزامی تبلیغی دفتر عمره اداره کل مبلغان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از 19/5/ 85 تا 8/6/85.

 

بند ششم – حوزه‌های تخصصی مورد علاقه

حقوق اساسی (تطبیقی)

حقوق بین الملل اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی

حل و فصل اختلافات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مسئولیت بین المللی دولتها

حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق بین الملل کار.

 

بند هفتم- آشنایی با زبان‌های خارجی

زبان فرانسه: خواندن، مکالمه و نوشتن.

زبان انگلیسی: خواندن و ترجمه متون تخصصی در حد خیلی خوب، مکالمه در حد متوسط.

زبان عربی: خواندن و ترجمه متون تخصصی در حد متوسط.

 

بند هشتم- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها

الف- در حقوق عمومی

یک – راهنمایی پایان نامه

حمید رضا نیکوگفتار (1388)، تفسیر قانون اساسی و روشهای آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، دانشگاه امام صادق (ع).

صدیقی (1388)، جایگاه و اختیارات دفاتر استانی نظارت شورای نگهبان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

سید محمد مهدی غمامی (1387)، نظم عمومی و الزامات ناشی از حقوق بشر در اسناد بین المللی و حقوق ایران و آمریکا، دانشگاه امام صادق (ع).

مسلم دوستی (1386)، آزادی عقیده و بیان در اسلام و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

داود آذرتاش شندی (1386)، بررسی تطبیقی نحوه نظارت بر مصوبات مجلس قانونگذاری در ایران و فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

قربانعلی خسروی (1383)، امنیت قضایی در حقوق ایران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

محمد مهدی رسکتی (1383)، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات بالاترین مقام سیاسی در کشورهای ایران، فرانسه، آمریکا و روسیه، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

 

دو - مشاوره پایان نامه

ماهیت و جایگاه سیاست های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هادی طحان نظیف 1387، دانشگاه امام صادق (ع)، ( استاد مشاور).

تفاوت ها و ویژگی های قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی، علیرضا راستی 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، (استاد مشاور).

بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق عمومی، محمد صالحی 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

بررسی اعتبار حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، محمد رضا امیدی 1383، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

 

ب- در حقوق بین الملل

یک- راهنمایی پایان نامه

نقش سازمانهای تخصصی درتدوین وتوسعه حقوق بین الملل، مهرداد ابراهیم 1385، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

اقدامات خارج از صلاحیت شورای امنیت، قادر شیری 1385، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

بررسی وضعیت حقوقی سرزمین فلسطین قبل و بعد از قرارداد اسلو، مهدی صیاد شیرکش 1383، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

آثارحقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی قلسطین باتاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری، فرزانه آقاشاهی 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

نقش و مسئلیت سازمان ملل در مورد سرزمنهای اشغالی، الهه الفت 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

تروریسم و حقوق بین الملل با تاکید بر تروریسم در منطقه خاورمیانه، محمدعلی کشور 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

حاکمیت ملی در پرتو تحولات بین المللی معاصر، حکم الله خلیلی 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

توسعه حقوق سازمانهای بین المللی و تاثیر آن بر حقوق دولتها، مرضیه حق شناس 1387، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

رابطه شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر موضوع استفاده از زور در حقوق بین الملل، ارسلان خرم پی 1388، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

حمله نظامی اسرائیل به لبنان و حقوق بین الملل بشردوستانه، علی توانا 1386، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد راهنما).

 

دو - مشاوره پایان نامه

داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع کشورهای دیگر، سارا پیران 1388، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

اختیارات شورای امنیت نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، روح الله خلیل خلیلی 1384، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

جنگ پیش دستانه: جایگاه آن در حقوق بین الملل و تاثیر آن بر روابط بین الملل، محسن مجرد 1385، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

نقش سازمانهای تخصصی در کنترل و نظارت بر اجرای حقوق بین الملل، فریده زهره حیدریها 1385، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

مقایسه تطبیقی مقررات بین المللی حقوق بشر با مقررات اسلامی، علی محمدی 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

علل سیاسی عدم مسئولیت بین المللی در چارچوب کنوانسیون کویت، منصور مظفری 1379، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

پیامدهای سیاسی حقوقی پذیرش معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای (CTBT)، محمد محمود رضاپور 1386، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، کاوه عزیزی 1386، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

روشهای تضمین اصول حقوق بشرو راههای تحقق آن، محمد امین امیدوار 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

تغییر تابعیت در حقوق ایران و فرانسه، سیدعباس جلادتی 1380، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت دولتها، فریبرز مردانی 1383، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

جانشینی کشورها در معاهدات حقوق بشر، مرجان فروزان 1384، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی، احمد امی 1386، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

تاثیر تحولات حقوق بشری در مفهوم حاکمیت، محمد حدادی 1386، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

ضرورت بازنگری در کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک، فاطمه پورمحمد 1386، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز، (استاد مشاور).

اجرای احکام دادگاههای کیفری بین المللی، روح الله پورمحمدی 1388، دانشگاه امام صادق (ع)، (استاد مشاور).

 

بند نهم- داوری پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی

تعدادی زیادی پایان‌نامه و طرح تحقیقاتی مورد داوری قرار گرفته است از:

کتاب سازمان‌های بین‌المللی از گروه پژوهشی علوم سیاسی سمت، 1385.