• همه
 • اقتصاد
 • اندیشه اسلامی
 • حقوق
 • سیاست
 • فرهنگ، ارتباطات و جامعه شناسی
 • فلسفه و کلام
 • مدیریت
 • پیش فرض
 • عنوان
 • تصادفی
مشاهده موارد بیشتر برای مشاهده همه موارد ابتدا کلید SHIFT را نگه دارید مشاهده همه موارد

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 652

دکتر شهرام ابراهیمی

 • نام و نام خانوادگی: شهرام ابراهیمی
 • تخصص: استاد حقوق کیفری

دکتر شهرام ابراهیمی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز است. دکتر ابراهیمی در رشته حقوق کیفری دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران می‌باشد. از سوابق ایشان می‌توان به عضویت در انجمن ایرانی حقوق جزا، عضویت در انجمن بین المللی جرم شناسان فرانسه زبان و عضویت در کمیته تدوین لایحه پیشگیری ازجرم اشاره کرد. ترجمه کتاب مجموعه رویه‌های بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم از تالیفات ایشان است.

سوابق اشتغال:
عضو هیت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز
دبیرکمیتۀ پیشگیری ازجرم شورای عالی توسعۀ قضایی سال۱۳۸۱
عضوکمیتۀ تدوین لایحۀ پیشگیری ازجرم
دبیرکمیتۀ تدوین لایحۀ قانونی تشکیل دادگاهای اطفال ونوجوانان سال ۱۳۸۲

سوابق فعالیت های آموزشی: 

تألیف و ترجمه مقاله:
(۱)تالیف
۱-«سوءمصرف موادمخدر»، مجموعۀمقالات،ا نتشارات سلسبیل،۱۳۸۴ ؛
۲-«مدیریت رسیدگی و پیشگیری از اختلافات و جرایم در سطح محله ای»،همایش توسعه محله ای:چشم انداز توسه پایدار شهر تهران،اسفند١٣٨٣؛
۳-« طرح تاسیس دورۀ کارشناسی ارشد پیشگیری وسرکوبی جرایم اقتصادی وسازمان یافته»،مجلۀتعالی حقوق شمارۀ۹ ؛
۴-«پیشگیری از گذر جرم‌انگاری در پرتو حقوق بنیادین»،فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،درنوبت چاپ؛
۵-«پیشگیری از گذر جرم‌انگاری در پرتو حقوق بنیادین»،فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق
۶-«پیشگیری و سرکوبی:مکمل یا مستقل»، فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،درنوبت چاپ؛
۷-La prévention juste de la délinquance,in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique
8-رویکردهای مختلف نسبت به پیشگیری و آثار آن،مجله علوم اسلامی رضوی ،زیر چاپ زمستان ۸۸
۹-بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی – مجله فصل نامه علمی ترویجی کارآگاه ،سال دوم شماره ۲۵،زمستان ۸۷
۱۰-تحولات مدیریت پیشگیری از جرم ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،نشریه پلیس پیشگیری ناجا ،سال سوم ،شماره هشتم،پائیز ۱۳۸۷
۱۱-پیشگیری از جرم و موازین حقوق بشر ،مجموعه مقالات پیش همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، تیر ماه ۱۳۸۷
۱۲-ارزیابی تحولات اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم،زیر چاپ
۱۳-جایگاه خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوان در اسناد بین المللی ، چکیده مقالات ، همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، معاونت آموزشی ناجا مرداد ۱۳۸۸

(۲) ترجمه
۱-«خشونت و تلو یزیون»،مجلۀعلمی پزشکی قانونی شماره ٢٧،سال هفتم؛١٣٨٠.
۲-«اصول راهبردی سازمان ملل درزمینۀ پیشگیری ازجرم»، مجله تعالی حقوق شمارۀ۵.
۳-«تحولات پیشگیری ازجرم درفرانسه»، مجلۀحقوقی دادگستری شمارۀ۴۹.
۴-«کنگره های پنج سالانۀ پیشگیری ازجرم:دستاوردها ودورنماها»، مجلۀ حقوقی دادگستری شمارۀ ۵۲و۵۳
۵-«دوربین های مراقبت:علل موفقیت وشکست»،مجلۀ علوم اسلامی رضوی شمارۀ١۵و؛١۶
۶-«هدف درآیین دادرسی کیفری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره ۵۹.
۷-«کتاب نهادهای قضایی فرانسه»،انتشارات سلسبیل،۱۳۸۴
۸-«نقش شهرداری درپیشگیری ازجرم»، آرشیو معاونت حقوقی قوه قضاییه.
۹-«برنامه ملی پیشگیری ازجرم درکانادا»،آرشیو معاونت حقوقی قوه قضاییه.
۱۰-«مقررات راجع به حقوق کیفری اطفال در قانون پیشگیری از بزهکاری فرانسه»،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،سال دوم،شماره چهارم،۱۳۸۷.
۱۱-«جرم اقتصادی و کنترل آن»,مجله حقوقی دادگستری,در نوبت چاپ.
۱۲-«پیشگیری از جرم:چالش ها و مشکلات», فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم,در نوبت چاپ.
۱۳-پیشگیری از جرم، چالش ها و مشکلات
۱۴-تحولات سیاست جنائی کشورهای غربی، مطالعه کشور فرانسه
۱۵-مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه، مجموعه مقالات همایش حقوق اطفال ،کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

تألیف و ترجمه کتاب:
۱-مجموعه رویه های بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم (ترجمه )،انتشارات میزان،بهمن ۱۳۸۷

سخنرانی علمی:

طرح تحقیقاتی:
۱-رساله ی دکتری: «پیشگیری ازجرم درچالش با موازین حقوق بشر» ۱۳۸۷/
۲-پایان نامۀکارشناسی ارشد:« بررسی جرایم مخل جریان عدالت کیفری درحقوق ایران فرانسه» ۱۳۸۱/
۳-موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران: «طرح تدوین کنواسیون منطقه ای برای جرایم منطقه ای جهت ارائه به سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) » ۱۳۸۵/
۴-موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران: همکار اصلی طرح«حقوق مظنون در فرایند کیفری ایران وفرانسه» ۱۳۸۶/
۵-مجله حقوقی دادگستری: «مجری انتشار ویژه نامه ی جرایم اقتصادی» ۱۳۸۷/
۶-فرصت های مطالعاتی دورۀکوتاه مدت تحقیقاتی به مدت نه ماه در فرانسه،سال ۲۰۰۵ میلادی
۷-دورۀ کوتاه مدت تحقیقاتی درفرانسه به مدت سه ماه سال۲۰۰۶ میلادی
۸- دورۀ کوتاه مدت تحقیقاتی در فرانسه به مدت سه ماه سال ۲۰۰۷ میلادی

افتخارات علمی:
نفر دوم فارغ التحصیلی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
نفر دوم فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد گرایش جزا دانشگاه امام صادق(ع)
عضو انجمن ایرانی حقوق جزا
عضوانجمن بین المللی جرم شناسان فرانسه زبان

آشنائی با زبانها: انگلیسی، فرانسه
آشنائی با کشورها: انگلیسی ، فرانسه