تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیازمند جهاد و تلاش در حوزه‌ها و ابعاد مختلفی ست که احصاء آن‌ها امری بسیار مشکل و حتی غیرممکن است لکن یکی از وجوه اشتراک تمام این عرصه‌ها را می‌توان نیاز به نیروی انسانی متعهد و متخصص دانست.