این طرح پژوهشی به روش تحلیل نشانه شناختی سینمای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هالیوود اسلام هراسی و به تبع آن ایران هراسی را در دستور کار خود قرار داده و آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در این طرح پژوهشی، قانونمندی امور اجتماعی با معرفی مبسوط سنت‌های الهی از طریق تعریف سنن و بیان ویژگی‌ها و فواید علم به آن، مورد اثبات قرار گرفته است.

این طرح پژوهشی به صورت مختصر و فشرده به سیر تاریخی شکل‌گیری نظریۀ اجتماعی در بستر مدرنیته و شکل‌گیری علم جامعه‌شناسی و مبانی فلسفی آن می‌پردازد.

در این پژوهش در صدد آن هستیم تا مبانی این اندیشه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. مسلماً نظام سازی با استفاده از نظریات حقوق عمومی بدون توجه و نقد به مبانی شکل دهنده آن امکان پذیر نخواهد بود.

این پژوهش درصدد آن است تا با رویکردی میان رشته به مبانی حقوق عمومی و نظریه قدرت که ارتباط تنگاتنگی با علوم سیاسی دارد، مقدمات، ضرورت و سرفصل های تدوین کتابی با عنوان مذکور را تبیین نماید.

این پژوهش، درصدد آن است تا با اتخاذ رویکرد میان رشته ای، از زوایا و ابعاد متفاوتی به بنیادهای نظری حقوق عمومی بپردازد.

این طرح با هدف شناسایی، هدایت، حمایت، ارزیابی، پشتیبانی، شبکه سازی و تشویق از فعالیت های فرهنگی مردمی از طریق فراهم ساختن یک نظام و مدل اعتبارسنجی از عقبه فکری و فرهنگی اسلامی- انقلابی برگزار می شود.

یکشنبه, 10 بهمن 1395 ساعت 04:40

طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی حقوق عمومی»

در این طرح پژوهش علمی «جامعه‌شناسی حقوق عمومی» با استفاده از عناصری که مربوط به علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی هستند، کیفیت رابطه قدرت عمومی و مردم در سطوح متفاوت و در عرصه تمشیت مقتدرانه رفتارها و روابط اجتماعی تبیین می‌شود.

در این طرح پژوهشی سعی شده است مدل های علمی اجرایی و برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی تربیتی را بررسی کند.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 16:30

طرح پژوهشی «سواد رسانه ای»

در  طرح پژوهشی ذیل تلاش شده است در عین بهره مندی از منابع علمی معتبر، با رویکردی آموزشی و کاربردی تمام سطوح سه گانه «دسترسی صحیح»، «‌ارزیابی انتقادی» و «تولید محتوای موثر» پوشش داده شود.

صفحه 1 از 3 صفحه