کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «چهارچوب نظری نظام خانواده در اسلام» مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان مسلمان با تکیه بر شهید صدر(ره)، یکشنبه 18 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «نظریه توزیع پیش از تولید» مبتنی بر دیدگاه شهید صدر، چهارشنبه 14 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «مفهوم شناسی فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری»، چهارشنبه 14 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

در نشست علمی «فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید صدر» عنوان شد؛

فرهنگ بستر تحقق نظامات اجتماعی است/ کشف نظامات اجتماعی لازمه شناخت فرهنگ اسلامی است.

​​​​دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام  فرهنگ را قابل تقسیم به فرهنگ هایی دانست که در نسبت با نظامات اجتماعی مختلف یعنی نظام سیاسی، نظام تعلیم و تربیت، نظام معیشتی(اقتصادی و غیر اقتصادی) تعریف می شوند.

کرسی ترویجی«عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع چارچوب نظری فرهنگ اسلامی مبتنی بر دیدگاه شهید صدر(ره)»، چهارشنبه 7 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

هدف اصلی اقتصاد اسلامی رسیدن به توازن اجتماعی است/ دیدگاه های شهید صدر با زبان اندیشمندان امروزی ارائه شود

دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام، هدف اصلی اقتصاد اسلامی را رسیدن به توازن اجتماعی دانست و گفت: نتیجه فردی اقتصاد اسلامی تربیت انسان است چراکه الگوی اسلامی مصرف اخلاقی و واقع گرایانه است. نتیجه اجتماعی برقراری الگوی اسلامی مصرف نیز ایجاد توازن اجتماعی است که اگر با دیگر هدف اقتصاد اسلامی یعنی رشد ثروت­های جامعه همراه گردد، رفاه اجتماعی را به وجود می آورد.

همایش انقلاب اسلامی ایران؛ چیستی، مسائل و بایسته ها به همت مرکز امامین انقلاب اسلامی برگزار شد.

سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 08:56
به همت اندیشکده پویش صادق؛

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد

با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از کتاب «جنگ اقتصادی؛ تبیین دینی-تمدنی دشمن شناسی اقتصادی» رونمایی شد.

پنجمین جلسه از سلسله نشست های «بررسی بحران جنسی در ایران» با حضور دکتر سجاد مهدی زاده در دفتر مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

صفحه 2 از 10 صفحه