19 دی

نشست عرضه و نقد تغییر و تحول اجتماعی در قرآن کریم از منظر شهیدصدر(ره)

 نشست عرضه و نقد «تغییر و تحول اجتماعی در قرآن کریم از منظر شهیدصدر(ره)» ، چهارشنبه 19 دیماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری دانشکده معارف اسلامی اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موسسه مفتاح و پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی،  نشست عرضه و نقد «تغییر و تحول اجتماعی در قرآن کریم از منظر شهیدصدر(ره)» را برگزار می‌کند.
این نشست با ارائه محمدعلی فائضی همراه است و  دکتر محمدرضا روحانی و دکترسیدمجید امامی به عنوان ناقدان در آن حضور دارند. این نشست روز چهارشنبه، 19 دی ماه، از ساعت 16،  در ساختمان شهید سیدسعید وطن پور دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

نظردهی