کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «چارچوب نظری سیاست گذاری»، سه شنبه 27 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «چارچوب نظری حقوق عمومی اقتصادی» ، شنبه 24 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «نظریه دولت در اقتصاد اسلامی از منظر اندیشمندان مسلمان مبتنی بر آراء شهید صدر(ره)» ، چهارشنبه 21 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

در نشست علمی «توزیع پیش از تولید» مطرح شد؛

دیدگاه شهید صدر (ره) درباره منابع و ثروت‌های عمومی/ مطالب شهید صدر (ره) باید به زبان روز بیان شود

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به این‌که شهید صدر (ره) در زمان خود با ادبیات آن زمان صحبت می‌کرد، بیان داشت: درست است که شهید صدر (ره) کار اجتهادی می‌کرد ولی باز با ادبیات آن زمان صحبت می‌کرد. اکنون که ما می‌خواهیم این موضوعات را مطرح کنیم باید با ادبیات کنونی باشد و برای جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار و راهکار ارائه کنیم.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «چارچوب نظری توزیع پس از تولید از منظر اندیشمندان مسلمان مبتنی بر آراء شهید صدر(ره)» ، چهارشنبه 21 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

در نشست علمی­ ترویجی با عنوان «مفهوم شناسی فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری» مطرح شد؛

مفهوم شناسی فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری/ اقتصاد و سیاست ذیل و حاشیه فرهنگ است

 قائمی راد دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام: رهبری حتی به اقتصاد نیز نگاه فرهنگی دارند چون اقتصاد و فرهنگ در عرض یک دیگر نیستند بلکه اقتصاد ذیل فرهنگ است. نتیجه اصلاح اقتصادی نیز رسیدن به فرهنگ است. چه بسا فرهنگ، وزن محک افراد در جهان آخرت باشد.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «چهارچوب نظری نظام خانواده در اسلام» مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان مسلمان با تکیه بر شهید صدر(ره)، یکشنبه 18 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «نظریه توزیع پیش از تولید» مبتنی بر دیدگاه شهید صدر، چهارشنبه 14 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی؛ با موضوع «مفهوم شناسی فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری»، چهارشنبه 14 آذرماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

در نشست علمی «فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید صدر» عنوان شد؛

فرهنگ بستر تحقق نظامات اجتماعی است/ کشف نظامات اجتماعی لازمه شناخت فرهنگ اسلامی است.

​​​​دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام  فرهنگ را قابل تقسیم به فرهنگ هایی دانست که در نسبت با نظامات اجتماعی مختلف یعنی نظام سیاسی، نظام تعلیم و تربیت، نظام معیشتی(اقتصادی و غیر اقتصادی) تعریف می شوند.

صفحه 2 از 11 صفحه