شنبه, 18 مرداد 1393 ساعت 10:26
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

مناظره علمی| حوزه و سکولاریسم سیاسی

مناظره علمی حوزه و سکولاریسم سیاسی با حضور اساتید محترم حجت الاسلام مهدوی زادگان و دکتر فراتی در حوزه معصومیه قم برگزار شد.

شنبه, 18 مرداد 1393 ساعت 09:44
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

مناظره علمی| جنبش دانشجویی و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی

مناظره علمی با موضوع جنبش دانشجویی و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی با حضور آقایان اخوان و خضریان در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

پنج شنبه, 16 مرداد 1393 ساعت 10:48
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

میزگرد علمی| رابطه ایران و آمریکا

مناظره علمی با موضو رابطه ایران و آمریکا با حضور اساتید محترم حجت الاسلام خسروپناه و دکتر زیبا کلام در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

پنج شنبه, 16 مرداد 1393 ساعت 07:07
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

مناظره علمی| خدمات متقابل سینما و انقلاب اسلامی

مناظره علمی خدمات متقابل سینما و انقلاب اسلامی با حضور اساتید محترم جناب آقای جلیلی و جناب آقای قادری در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

چهارشنبه, 15 مرداد 1393 ساعت 07:25
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

مناظره علمی| تعامل انقلاب اسلامی با غرب

مناظره علمی با موضوع تعامل انقلاب اسلامی با غرب با حضور دکتر گنجی و دکتر زیباکلام در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

میزگرد علمی «امکان تحقق قانون مداری در نسبت بين قانون و مدل توسعه غربي» با حضور اساتید محترم دکتر صابری تولایی، دکتر امامی آرندی و دکتر بیگدلی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

 نشست علمی خاستگاه شناسی دینی مردم سالاری دینی با حضور حجت الاسلام علوی و دکتر بیگدلی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

یکشنبه, 12 مرداد 1393 ساعت 13:28
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نشست علمی| تحلیل نسبت دین، دولت و فرهنگ مبتنی بر نقد مدل توسعه غربی و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست علمی تحلیل نسبت دین، دولت و فرهنگ مبتنی بر نقد مدل توسعه غربی و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور حجت الاسلام پیروزمند در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

یکشنبه, 12 مرداد 1393 ساعت 08:26
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نشست علمی| مناسبات عقل و دین در نظام سازی

نشست علمی مناسبات عقل و دین در نظام سازی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد که در این نشست دکتر ابراهیم فیاض نسبت بین عقل و دین را در موضوع نظام سازی شرح دادند.

شنبه, 11 مرداد 1393 ساعت 11:26
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نقد و بررسی علمی| تأثیر فرهنگ در بسط قانون گذاری

نقد و بررسی علمی با موضوع تأثیر فرهنگ در بسط قانون گذاری در دانشگاه امام صادق علیه السلام با ارائه آقای محمد پورکیانی و داوری حجت الاسلام سید احسان علوی و آقای علی الفت پور برگزار شد.

صفحه 8 از 11 صفحه