هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 653

یکشنبه, 05 مرداد 1393 ساعت 11:48
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نشست علمی| نقش جذابیت و لذت بخشی در رسانه دینی و تکنيکهاي آن

نشست علمی در ارتباط با موضوع نقش جذابیت و لذت بخشی در رسانه دینی با حضور دکتر حسینی سردبیر مجله سینما رسانه در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

یکشنبه, 05 مرداد 1393 ساعت 11:21
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

میزگرد علمی| مولفه های لازم برای تحقق اهداف مجازات اسلامی(فلسفه مجازات ها)

میزگرد علمی در ارتباط با موضوع مولفه های لازم برای تحقق اهداف مجازات اسلامی(فلسفه مجازات ها) با حضور اساتید محترم دکتر عمرانی، دکتر محمدی و دکتر صابری در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

120,000 105,000
شنبه, 04 مرداد 1393 ساعت 13:34
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

میزگرد علمی| توسعه به مثابه نظم عمومی در حقوق

نشست «توسعه به مثابه نظم عمومی در حقوق» با حضور دکتر بیگدلی، استاد دانشگاه و آقای بهادری، معاون دفتر مطالعات پژوهشی شورای نگهباندر دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

شنبه, 04 مرداد 1393 ساعت 13:09
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

میزگرد علمی| نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی

نشست «نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی»با حضور دکتر سید احسان خاندوزی و دکتر وهاب قلیچ در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 08:25
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

میزگرد علمی| مخاطب شناسی آموزشی با نگاهی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میزگرد علمی با موضوع مخاطب شناسی آموزشی بانگاهی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باحضور  صاحب نظران این عرصه، حجت الاسلام نظری و آقای باقرزاده در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

چهارشنبه, 01 مرداد 1393 ساعت 13:27
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نشست علمی| جذابیت در رسانه دینی

نشست علمی در ارتباط با موضوع جذابیت در رسانه دینی با حضور دکتر ابراهیم فیاض در دانشگاه امام صادق برگزار شد که در این نشست با آسیب شناسی آن به ابعاد مختلف این بحث پرداختند.

چهارشنبه, 01 مرداد 1393 ساعت 13:27

نشست علمی| جذابیت در رسانه دینی

نشست علمی در ارتباط با موضوع جذابیت در رسانه دینی با حضور دکتر ابراهیم فیاض در دانشگاه امام صادق برگزار شد که در این نشست با آسیب شناسی آن به ابعاد مختلف این بحث پرداختند.

نشست علمی در ارتباط با موضوع فلسفه تعلیم و تربیت با تأکید بر مخاطب شناسی آموزشی با حضور حجت الاسلام دکتر رهنمایی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

سه شنبه, 31 تیر 1393 ساعت 06:24
به همت مرکز تحقییقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نشست علمی| زیبایی شناسی و هنر انتقال پیام دینی

نشست علمی با موضوع «زیبایی شناسی و هنر انتقال پیام دینی» با حضور دکتر سید بشیر حسینی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 08:13
به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد؛

نشست علمی| هم‌اندیشی در اقتصاد مقاومتی

 

نشست «هم‌اندیشی در اقتصاد مقاومتی» با حضور آقایان زریباف و ابوجعفری در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد که در این جلسه در مورد ابعاد مختلف بحث اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر شد.

صفحه 9 از 11 صفحه