21 خرداد

کتاب «تشکیلات انقلابی» نوشته سعید سعادتی

به نظر می رسد زندگی اجتماعی بشر، هیچ گاه خالی از تشکیلات نبوده و بشر همواره به فراخور نیازهای خود، از تشکیلات استفاده نموده است؛ شاید بتوان گفت تاریخ سازماندهی ها و تشکل ها، تاریخی همپای تاریخ بشر بوده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، چون انسان موجودی است اجتماعی و بدون اجتماع نمی تواند ادامه حیات دهد. در راه حق نیز جمع و تشکیلات مهم‌ترین نقش ها را دارد. تشکیلات انقلابی به عنوان یک جریان اهل ایمان و فکر و عمل، حق را شناخته و برای حق حرکت می کند و با جبهه باطل همواره در حال مقابله و مبارزه می باشد و این در این مسیر، کار جمعی و سازماندهی شده و در یک کلمه، تشکیلات است که نقش مهمی دارد. کتاب تشکیلات انقلابی سعی بر آن دارد تا نکاتی که برای راهبری تشکیلات اسلامی و انقلابی پیشرو لازم و ضروری است، را تبیین نماید.

سعید سعادتی، تشکیلات انقلابی: بستری برای رویش امت واحده را در پنج فصل نوشته و هر فصل را به چندین زیرفصل تقسیم کرده و عنوان "خشت" را به آنها داده تا این نکته را یادآور شود که با روی هم قراردادن هر خشت می توان به تشکیلات هم تراز انقلاب دست یافت و رسید. در فصل اول کلیات تشکیلات انقلابی و ضرورت و اهداف آنها مورد بحث قرار می گیرد. خشت هایی همچون آینده تشکیلات اسلامی، ارتباطات در تشکیلات، وحدت و یگانگی در مدیریت تشکیلاتی و سازماندهی آنها مطرح شده است.

نویسنده در فصل دوم اصول و ارزش های حاکم بر تشکیلات انقلابی را عنوان کرده و کلیدواژه هایی همچون خدامحوری، تولی و تبری، ولایت‌پذیری و صبر و ... مورد نیاز تشکیلات را تشریح کرده است. سومین فصل کتاب به طرح شاخصه ها و ویژگی های تشکیلات انقلابی و رسیدن به شکل درست تشکیلات می پردازد و در فصل چهارم رسالت و نقش تشکیلات انقلابی را برای زمینه سازی ظهور یادآوری می کند.

فصل آخر کتاب هم به موانع و آسیب شناسی تشکیلات می پردازد و برای هر کدام مثال هایی را مطرح می کند؛ آسیب‌هایی همچون تفرقه، پراکندگی، غفلت، التقاط، عوام‌زدگی و سایر معضل‌هایی که امکان دارد یک تشکل انقلابی را مسموم نماید در این فصل مطرح، و راههای برون رفت از هر آسیب را مشخص می نماید.

لازم به ذکر است این کتاب در 512 صفحه و با قیمت 25 هزارتومان عرضه می شود.

 برای تهیۀ این کتاب می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید مراجعه یا با شماره‌های ۰۲۱۶۶۴۸۵۸۵۰، ۰۲۱۶۶۴۸۶۱۲۰ و ۰۹۱۰۹۸۰۵۰۵۵ تماس حاصل فرمائید.

نظردهی