14 شهریور

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق +دانلود

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام و به نقل از روابط عمومی اندیشکده پویش صادق، هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق پس یک دوره وقفه با شکل و محتوای جدید منتشر شد.

این فصلنامه در ۵۸ صفحه و با مطالب متنوعی از سیاستگذاری علوم انسانی، تفکر راهبردی، بررسی نهاد علم، اقتصاد کاپیتالیستی و مناسبات فقه حکومتی منتشر شد.

در این شماره آثار و نوشتاری از حجت الاسلام ارسطا، دکتر حسن عباسی، دکتر محمد رجبی، حامد پوررستمی، مجید اسدپور، محمد سلیمانی، محمد سعید عزیزی، محمد واثقی و حسین قلی پور، حمید مظاهری تبار و … منتشر شده است.

برای دریافت فایل PDF این شماره اینجا را کلیک نمایید.

در این شماره میخوانید:

باید راهبردی باندیشیم
مناسبات فقه و حقوق در ساحت فقه حکومتی
نظام مدیریتی و اقتصادی کاپیتالیستی(سرمایه داری)
مدلهای سه گانه استعمار در نگاه رهبر انقلاب
جهان وطنی نهاد علم
مسئله علوم انسانی چیست؟
بار کج سیاس تهای تحول علوم انسانی
قلمرو فقه مطلوب در راهبردشناسی نظام دینی
تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه توجه خانواده ها
برشی از مجموعه چهارجلدی مدیریت جهادی
نسبت مدیریت اسلامی با مدیریت جهادی
نهادهای سیاستگذار چه می کنند؟
نهادهای سیاستگذار علوم انسانی بین کار صفی و ستادی تمییز نم یدهند
معرفی نظریه برنامه و جایگاه آن در تحول علوم انسانی
عصای دست سیاستگذاران

            

نظردهی