هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 714

سه شنبه, 25 آذر 1393 ساعت 09:54

لذت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

در ادبیات علمی حوزه رسانه، مفهوم لذت از ابهام معنایی برخوردار بوده و امکان سنجش و قضاوت دقیق در مورد آن وجود ندارد. از این رو روشن ساختن مفهوم لذت یکی از گام های ضروری تحلیل و فهم مخاطبان رسانه خواهد بود.

منتشرشده در یادداشت ها