چهارشنبه, 22 شهریور 1396 ساعت 09:24

رصدنامه هفتگی پدیدار-شماره هفتم

پدیدار با رصد دقیق، نظام‌مند و پیوسته بیش از بیست منبع خبری به سیاستگذاران، اساتید و پژوهشگران علاقه مند به موضوع سیاست علم اطمینان می‌دهد به صورت هفتگی از مجموعه‌ای بی نقص و جامع از تحولات عرصه سیاست علم بهره‌مند خواهند شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 08:56

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد

منتشرشده در علمی ترویجی

شماره ششم که اولین شماره از دوره دوم انتشار رصدنامه هفتگی پدیدار است، منتشر شد. در دوره جدید هر هفته یک مسئله در حوزه سیاست علم در این رصدنامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

منتشرشده در اخبار عمومی
چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 07:48

نخستین شماره رصدنامه پدیدار منتشر شد

نخستین شماره رصدنامه پدیدار به همت اندیشکده پویش صادق، وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، منتشر شد.

 

منتشرشده در اخبار عمومی
چهارشنبه, 18 مرداد 1396 ساعت 07:35

دومین شماره رصدنامه پدیدار منتشر شد

دومین شماره رصدنامه پدیدار به همت اندیشکده پویش صادق، وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
چهارشنبه, 25 مرداد 1396 ساعت 07:27

سومین شماره رصدنامه پدیدار منتشر شد

سومین شماره رصدنامه پدیدار به همت اندیشکده پویش صادق، وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
چهارشنبه, 01 شهریور 1396 ساعت 07:09

چهارمین شماره رصدنامه پدیدار منتشر شد

چهارمین شماره رصدنامه پدیدار به همت اندیشکده پویش صادق، وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
چهارشنبه, 08 شهریور 1396 ساعت 07:00

پنجمین شماره رصدنامه پدیدار منتشر شد

پنجمین شماره رصدنامه پدیدار به همت اندیشکده پویش صادق، وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 06:42

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 06:23

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق +دانلود

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد.

منتشرشده در نشریّات