هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 714

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 653

دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 08:59

جایگاه مخاطب در تلویزیون غربی

مخاطب و جایگاه وی رابطه تنگاتنگی با جذابیت دارد چرا که تازمانی که مخاطب فعال نباشد و اهمیت نداشته باشد اساسا نمی توان از جذابیت سخن گفت...

منتشرشده در یادداشت ها
سه شنبه, 15 مهر 1393 ساعت 14:38

مسئله شناسی جذابیت در رسانه ملی

رسانه موفق، رسانه ای خواهد بود که به میل یا همان لذت بخشی مخاطب بپردازد. مخاطب و خواسته او نقش محوری را در این نگاه دارد و تجربه های عملی هم این را ثابت می کند. حال اگر قرار باشد به خواسته مخاطب بپردازیم پس چگونه در یک رسانه دینی می بایست آن پیام دینی که از طریق ذات باری تعالی و وحی رسیده است منتقل شود؟

منتشرشده در یادداشت ها