مناظره علمی خدمات متقابل سینما و انقلاب اسلامی با حضور اساتید محترم جناب آقای جلیلی و جناب آقای قادری در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

منتشرشده در علمی ترویجی