نشست «توسعه به مثابه نظم عمومی در حقوق» با حضور دکتر بیگدلی، استاد دانشگاه و آقای بهادری، معاون دفتر مطالعات پژوهشی شورای نگهباندر دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

منتشرشده در علمی ترویجی