پنج شنبه, 30 فروردين 1397 ساعت 06:49

دوره مطالعاتی تربیت اسلامی برگزار می‌شود

دوره «مطالعاتی تربیت اسلامی» به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی علوم انسانی مفتاح با هدف عمق بخشی و تربیت افرادی آگاه به مبانی و اصول اساسی تربیت اسلامی برگزار می‌شود.

منتشرشده در علمی آموزشی

دوره تخصصی «آسیب‌شناسی اجتماعی زن و خانواده» با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه زنان و خانواده و فعالان عرصه علوم انسانی به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی - پژوهشی علوم انسانی اسلامی (مفتاح) در دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید.

منتشرشده در علمی آموزشی

دوره تخصصی «آسیب‌شناسی اجتماعی زن و خانواده» با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه زنان و خانواده و فعالان عرصه علوم انسانی به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی - پژوهشی علوم انسانی اسلامی (مفتاح) در دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید.

منتشرشده در اخبار عمومی

حجت الاسلام پارسانیا در پنجمین نشست از دور جدید سلسله نشست‌های روش‌شناسی تولید علم دینی با اشاره به اینکه علم ما برخی مواقع به سمت دین است و برخی مواقع به سمت غیردینی است، گفت: سمت غیردینی گاهی مقدمات دین‌دار شدن است و گاهی مخالف با دین‌دار شدن، لذا وقتی دین می‌گوید اموری را فرا نگیریم و ما فرا می‌گیریم اینجا داریم شرک می‌ورزیم.

منتشرشده در اخبار عمومی

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های روش‌شناسی تولید علم دینی به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی فعالان علوم انسانی اسلامی (مفتاح) برگزار شد.

منتشرشده در اخبار عمومی

سلسله نشست‌های روش‌شناسی تولید علم دینی به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی فعالان علوم انسانی اسلامی (مفتاح) برگزار می شود.

منتشرشده در اخبار عمومی
یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 14:01

دوره آسیب شناسی اجتماعی زن و خانواده

دوره تخصصی «آسیب شناسی اجتماعی زن و خانواده» به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح و به منظور بررسی مهم‌ترین مسائل این حوزه با رویکرد جامعه شناختی، حقوقی، اقتصادی و روانشناسی برگزار می‌شود.

منتشرشده در اخبار عمومی

سلسله نشست‌های روش‌شناسی تولید علم دینی به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی فعالان علوم انسانی اسلامی (مفتاح) برگزار می‌شود.

منتشرشده در علمی آموزشی

سلسله نشست‌های روش‌شناسی تولید علم دینی به همت دبیرخانه دوره‌های آموزشی پژوهشی فعالان علوم انسانی اسلامی (مفتاح) برگزار می‌شود.

منتشرشده در اخبار

نخستین دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح»، ویژه طلاب سطوح دوم و سوم و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های تخصصی، شهریور ماه سال جاری در شهر قم برگزار می شود.

منتشرشده در علمی آموزشی