نشر سدید کتاب «جامعه شناسی حقوق عمومی؛ چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران» را به زودی روانه بازار کتاب خواهد کرد.

منتشرشده در علمی پژوهشی

کتاب مسلم ولی امر در کاوش شخصیت حضرت مسلم، به دنبال فهم بهتر مفاهیم حیاتی و ضروری مانند نفوذ، استحاله فرهنگی، زمان شناسی، درک و اقدام به هنگام و... است.

منتشرشده در کتاب ها

نشر سدید کتاب «جامعه شناسی حقوق عمومی؛ چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران» را به زودی روانه بازار کتاب خواهد کرد.

منتشرشده در اخبار عمومی

مسابقه کتابخوانی سراسری "روضه اصحاب چیست؟" به همت انتشارات مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام (نشر سدید) برگزار می شود.

منتشرشده در اخبار عمومی

کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز» با مقدمه آیت‌الله کعبی از سوی نشر سدید روانه بازار کتاب شد.

منتشرشده در علمی پژوهشی

کتاب «حسرت و هراس» که انتشارات سدید آن را منتشر کرده به ابعاد فرهنگی بیداری اسلامی پرداخته است.

منتشرشده در علمی پژوهشی

کتاب «حسرت و هراس» که انتشارات سدید آن را منتشر کرده به ابعاد فرهنگی بیداری اسلامی پرداخته است.

منتشرشده در اخبار عمومی
پنج شنبه, 22 تیر 1396 ساعت 10:07

کتاب «تمدن شناسی» منتشر شد

 کتاب «تمدن شناسی» که دلایل ظهور و سقوط تمدن‌ها و وضعیت تمدنی انقلاب اسلامی را تحلیل می‌کند، منتشر شد.

منتشرشده در علمی پژوهشی
پنج شنبه, 22 تیر 1396 ساعت 09:33

کتاب «تمدن شناسی» منتشر شد

کتاب «تمدن شناسی» که دلایل ظهور و سقوط تمدن‌ها و وضعیت تمدنی انقلاب اسلامی را تحلیل می‌کند، منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی

کتاب «استعدادیابی در حکمت اسلامی» به همت انتشارات مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام روانه بازار کتاب شد.

منتشرشده در علمی پژوهشی
صفحه 1 از 6 صفحه