شنبه, 17 بهمن 1394 ساعت 17:37

ماهیت پیشرفت مرتبط با جلسه هفتم/ خلاصه نموداری بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان کردستان 1388

خلاصه نموداری بیانات معظم له در جمع دانشجویان کردستان سال 1388 به پیوست تقدیم می شود. این فایل حاوی نکات ارزشمندی از شرح و توضیح مفهوم پیشرفت است.

این نمودار را می توانید از بخش پیوست دریافت نمایید.

خواندن 519 دفعه

نظر دادن