شنبه, 17 بهمن 1394 ساعت 17:39

تلخیص بیانات مقام معظم رهبری درباره پیشرفت اسلامی ایرانی/اسلاید

مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و مخصوصا در دهه پیشرفت و عدالت سخنان مهم و راهگشایی پیرامون نسبت اسلام و پیشرفت بیان فرمودند. این مطالب بطور خلاصه و دسته بندی شده دیدگاه ایشان را درباره مفهوم پیشرفت و مساله اسلام و پیشرفت بیان می کند. این فایل به پیوست تقدیم می گردد.

محورهای اصلی این فایل در قالب pdf شامل: نمای کلی پیشرفت اسلامی ایرانی، الزامات و مقدمان آن، عرصه های پیشرفت، اقدامات اساسی برای تحقق آن و بررسی مفردات عبارت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از بیانات مقام معظم رهبری است.

خواندن 1070 دفعه

نظر دادن