جمعه, 30 بهمن 1394 ساعت 17:07

اسلام همه ی اسلام است/ سخنرانی مرتبط با جلسه دوم

استاد حسن رحیم پور ازغدی در نشست دانشحویی دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 15 خرداد 1376 به سخنرانی تحت عنوان اسلام همه ی اسلام است پرداختند. این سخنرانی در بخش اسلامیت بحث اسلام و پیشرفت مفید فایده خواهد بود.

سخنرانی زیر نقد نگاه گزینشی بر اسلام است. اسلام گزینشی به معنای این است که بخشی از حقیقت اسلام اتخاذ گردد و بخش دیگر کنار گذاشته شود. ابعاد مختلف اسلام مثل عقل و عشق، فقه و اخلاق و عرفان، فرد و اجتماع و امثالهم مصداقهایی مطرح در بحث اسلام گزینشی است.

از اولین محورهایی که برای پزداختن به مساله اسلام و پیشرفت ضروری است، واکاوی و فهم دو مفهوم اسلام و پیشرفت است. سخنرانی زیر از استاد رحیم پور قسمتی از بحث مفهوم اسلام را در عمل مشخص می کند.

برای دانلود این سخنرانی از مرکز نشر آراء و آثار ایشان (طرحی برای فردا) روی لینک زیر کلیک نمایید. مدت زمان این سخنرانی 62 دقیقه است.

http://dl.nahad.ir/hoze/76/76-01-eslam%20hameye%20eslam.mp3

رسانه

خواندن 644 دفعه

نظر دادن