شنبه, 01 اسفند 1394 ساعت 16:49

مدرنیته اسلامی، به کدام معنا؟ /سخنرانی مرتبط با جلسه چهارم

در بین صاحب نظران مسلمان، برداشتهای متفاوتی از حقیقت اسلام وجود دارد. این تفاوتها در مواجهه اسلام با مدرنیته اثر گذار خواهد بود. در این سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، مواجهه صاحب نظران مسلمان با مدرنیته را در سه گروه اصلی طبقه بندی نموده و توضیحاتی پیرامون آن بیان می نماید. نهایتاً بحث با طرح سوال درباره پیشرفت پایان می پذیرد.

سخنرانی زیر تحت عنوان "مدرنیته اسلامی به کدام معنا؟!" در نشست دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان 27 آدر 1382 توسط استاد رحیم پور ازغدی انجام شده است. در این سخنرانی نگاه اسلام به مدرنیته و غرب از سه مبنای مختلف بطور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. مدت زمان این سخنرانی یک ساعت و از لینک زیر (موسسه طرحی برای فردا) قابل دانلود است.

http://dl.nahad.ir/hoze/82/82-21-modernite%20eslami%20be%20kodam%20ma%27na.mp3

رسانه

خواندن 860 دفعه

نظر دادن