دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 11:33

آیا خداوند هدف دارد؟ / سخنرانی اعتقادیِ مبانی فلسفی - کلامی پیشرفت اسلامی

درس گفتارهای جلسات اول تا سوم دوره اسلام و پیشرفت به مباجث بنیادین و اعتقادی پیشرفت اسلامی اختصاص داشت. سخنرانی "آیا خداوند هدف دارد؟" با رویکرد کلامی-اعتقادی مرتبط با پیشرفت اسلامی و در قالب پرسش و پاسخ از استاد رحیم پور ازغدی در ادامه تقدیم می شود.

در سه جلسه اول، به برخی مبانی و اصول اعتقادی مرتبط با پیشرفت اسلامی اشاره شد. بدلیل این که هدف دوره آموزش اعتقادات و کلام اسلامی نبود، به مطالب مذکور بطور اجمالی اشاره شد و تفصیل آن خارج از بحث جلسات بود.

در این قسمت قصد داریم کمی تفصیلی تر به بنیان های کلامی و اعتقادی مرتبط با پیشرفت اسلامی بپردازیم. بدین منظور، سخنرانی35 دقیقه ای از استاد رحیم پور ازغدی در قالب پرسش و پاسخ از سایت موسسه طرحی برای فردا تقدیم می شود. در این سخنرانی که در ماه مبارک رمضان سال 1392 ایراد شده است به موضوعاتی مثل اراده خداوند، هدف خداوند از خلقت، منظور از هدف خداوند، جهان ماده و ارتباط این مباحث با پیشرفت اسلامی پرداخته شده است.

رسانه

آیا خداوند هدف دارد؟
خواندن 1900 دفعه

نظر دادن