دوشنبه, 17 خرداد 1395 ساعت 14:34

توسعه، الگوهای جامعه‌ شناختی و سنت‌های فلسفی / سخنرانی

سخنرانی "توسعه"، الگوهای جامعه‌شناختی وسنت‌های فلسفی (1) ، از استاد رحیم پور ازغدی مرتبط با موضوع جلسه هفتم دوره "تاملاتی بنیادین درباره اسلام و پیشرقت" در ادامه تقدیم میگردد.

این سخنرانی در یکی از نشستهای دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اردیبهشت‌ماه 1386 بیان گردیده است. استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی 49 دقیقه ای، به بررسی مفهوم شناسی عدالت و توسعه از دیدگاه جامعه شناختی و تاثیرات نظریات جامعه شناسی و اقتصاد بر این دو مفهوم می پردازد. ایشان در این سخنرانی از ریشه های نظری پیدایش مفهوم پیشرفت غربی سخن گفته و بیان می دارند در نظریات جامعه شناسی غربی، نوعی تشتط و تعارض وجود دارد که بدون جمع بندی و حل شدن عرضه میشوند.

ایشان به ارتباط نظریات تخصصی جامعه شناسی با مفهوم عدالت و توسعه و ریشه های این مفاهیم تمرکز دارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامی در جلسه هفتم دوره، دال مرکزی و هسته مرکزی پیشرفت را عدالت اجتماعی دانستند و اجمالا بر تفاوتهای پیشرفت غربی و اسلامی اشاراتی داشتند. این سخنرانی مرتبط با مطالب مذکور است.

سخنرانی استادر رحیم پور ازغدی از سایت موسسه طرحی برای فردا تقدیم خواهد شد.

رسانه

توسعه"، الگوهای جامعه‌شناختی و سنت‌های فلسفی 1
خواندن 1925 دفعه

نظر دادن