دوشنبه, 19 بهمن 1394 ساعت 09:51

معرفی کتاب اسلام و توسعه استاد شهید مطهری

مباحثی مرتبط با مساله اسلام و پیشرفت از استاد شهید مطهری در کتاب اسلام و توسعه گردآوری شده است.

ویژگی های کتاب اسلام و توسعه

1- بحث اسلام و چگونگی مواجهه با پیشرفت های زمان و تجدد زندگی از محوری و مهم ترین مباحثی است که استاد شهید را به تأمل و کنکاش علمی واداشت تا مفسر این پرسش اساسی از دین باشد که آیا اسلام حدود 1400 سال پیش می تواند پاسخگوی سئوال های و نیازهای امروز جامعه بشری باشد؟ آیا علت عقب افتادگی جوامع اسلامی در دنیای مدرن و تکنولوژی ، وابستگی و دلبستگی به کهنگی آیین قرن ها قبل نیست؟ آیا قرآن نازل شده در عهد جاهلیت می تواند در دنیای علم و نوآوری سخنی جدی برای انسان داشته باشد؟ این کتاب که از مهم ترین و دقیق ترین آثار باقی مانده از استاد شهید مطهری است ، به یکی از مهم ترین دغدغه های علمی و عملی دینداران می پردازد و آن اینکه چگونه می توان میان اصل دین –خصوصا دین خاتم- که در ذات خود حقیقتی ثابت و باقی و دائمی است و پس از آن آیینی جایگزین آن نخواهد شد و میان زمان که ذات آن تغییر و دگرگونی است جمع نمود که نه به قداست و صلابت دین ، آسیبی رسد و نه نیازهای گذرا و متغیر زمان بی پاسخ بماند. سئوال اصلی این است که ربط میان آن ثابت و این متغیر چگونه میسر است؟

2- استاد شهید مطهری نه تنها پاسخ های مناسب را به پرسش های اساسی فوق به خوبی ارائه کردند ، بلکه در مقام شاگردی در مکتب قرآن کریم و اسلام عزیز ، آثار خود را نیز بر اساس همین رمز و راز ، ماندگار و پایدار نمودند.

3- جایگاه مطالعه این کتاب پس از کتاب "احیای تفکر اسلامی و علل دین گریزی" است تا پس از تثبیت اصل نیاز ما به دین به عنوان حقیقتی ثابت به این مسئله پرداخته شود که چه نسبتی میان دین و توسعه که لازمه نیازهای زمان است ، برقرار است و همچنین در ادامه پس بررسی جاودانگی خاتمیت ، به مباحث انسان متناسب با دین جاودانه که دارای وجود عالی و ثابت فطری و وجود دانی و متغیر نیازهایی غریزی است ، در قالب مباحث انسان شناسی ، توجه می شود.

4- این کتاب مشتمل بر دو فصل و یک ضمیمه است که فصل اول و دوم آن مربوط به اسلام و نیازهای زمان است که چون مکان سخنرانی و طبعا موضوعات مطروحه در آن در عین اشتراک واجد برخی خصوصیات است که ممیز هر کدام از دیگری است در دو فصل مجزا تنظیم گردید و یک تک سخنرانی با موضوع "اسلام و نیازهای جهان امروز" به آن ضمیمه گردید.

5- مباحث این کتاب از کتاب اسلام و نیازهای زمان 1 و 2 و همچنین کتاب پانزده گفتار می باشد.

6- نکته فابل ذکر آنکه : حجم بالای کتاب از یک سو ، و ارتباط برخی مباحث این کتاب با آثار استاد شهید ، از سوی دیگر ، ما را بر آن داشت که برخی مباحث را به کتاب متناسب دیگری در سیر مطالعاتی منتقل نماییم. که از جمله آن ها می توان به این مباحث اشاره کرد:

بحث "مشروطیت" و "شئون و مقامات پیامبر(ص)" که با کتاب امام شناسی مناسب است ، "علی(ع) شخصیت همیشه تابان" که متناسب با کتاب سیره امیرالمؤمنین (ع) است ، و نظریه نسبیت عدالت و رد آن ، که با کتاب عدالت متناسب است و شبهه نسبیت اخلاق که با مباحث کتاب علم اخلاق پیوند دارد و مباحث جبر ، تاریخ و ... که مناسب با کتاب جامعه و تاریخ در قرآن و مباحث "خاتمیت" و "مسئله نسخ و خاتمیت" که با کتاب پایان پیامبری هم سنخ می باشد و ....

7- آنچه در این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار است ، برنامه ریزی مدون برای شکل گیری نظام فکری بر اساس آثار استاد شهید مطهری است. بدین منظور، چگونگی مطالعه برنامه ریزی شده در سیر آسان به مشکل آثار و چیستی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری در کتاب «بینش مطهر»، مندرج است. لازم است اندیشه جو از چگونگی و چیستی این برنامه کاملا مطلع باشد.

8- یادداشت های استاد مطهری که گنجینه ای از مطالب اسلامی است و دارای نکات کلیدی ، مهم و فتح بابی برای اهل تحقیق می باشد. در کتاب های انتشار یافته بینش مطهر در پایان کتاب ها برای دسترسی و استفاده بهتر مخاطبین قرار گرفته است.

مباحثی مرتبط با اسلام و پیشرفت از استاد شهید مطهری در کتاب اسلام و توسعه گردآوری شده است.

برگرفته از مقدمه کتاب اسلام و توسعه

خواندن 1284 دفعه

نظر دادن