10 بهمن

طرح پژوهشی «بررسی اسلام هراسی و ایران هراسی در سینمای هالیوود»

این طرح پژوهشی به روش تحلیل نشانه شناختی سینمای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هالیوود اسلام هراسی و به تبع آن ایران هراسی را در دستور کار خود قرار داده و آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

رسانه ‌ها یکی از ابزارهای بسیار مهم در بازنمایی وقایع و رویدادها می ‌باشند. امروزه رسانه‌ ها مثل گذشته فقط انعکاس ‌دهنده رفتار سیاستمداران و یا کشورها نیستند؛ بلکه نقشی فعال در تصمیم‌سازی در میدان سیاست دارند. یکی از ابزار‌های رسانه‌ ای تاثیرگذار سینمای هالیوود می‌ باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هالیوود اسلام هراسی و به تبع آن ایران هراسی را در دستور کار خود قرار داده است.

با مروری بر فیلم ‌های ساخته شده درباره ایران بین سال‌های 1990 تا 2010، به این نتیجه می‌رسیم که این فیلم‌ها همواره تصویری سلبی و منفی از ایران و اسلام به نمایش گذاشته ‌اند. اما در این میان، فیلم «شاهزاده ایرانی؛ شن‌های زمان» برخلاف سایر فیلم‌ها در ظاهر به تعظیم و بزرگداشت ایران و امپراطوری ایران پرداخته است که چنین رویکردی در تاریخ سینمای هالیوود بی نظیر می‌ باشد. اما براساس این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل نشانه شناختی صورت گرفته به این نتیجه می‌رسیم که در لایه‌ های پنهان فیلم، کارگردان سیاست غالب در سینمای هالیود مبنی بر اسلام هراسی و ایران هراسی را دستور کار خود قرار داده است.

نظردهی