12 مهر

کتاب" نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی" و چهار گفتار علمی

کتاب «نظریۀ اعتباریات و نظریۀ اجتماعی»؛ شامل مجموعه گفتار علمی از دکتر حسین هوشنگی، دکتر محسن جوادی، دکتر ابراهیم فیاض و سیدعلی سیدی فرد است که به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است.

به گزارش روابط مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع)؛ کتاب «نظریۀ اعتباریات و نظریۀ اجتماعی» چهار گفتار علمی است که توسط دکتر حسین هوشنگی، دکتر محسن جوادی، دکتر ابراهیم فیاض و سیدعلی سیدی فرد ارائه شده‌اند ، توسط نشر سدید(انتشارات بسیج دانشجویی عمومی دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام) و به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

این کتاب علاوه بر شرح و توضیح نظریۀ اعتباریات، به تحلیل و بیان نسبت این نظریه با برخی موضوعات اساسی در نظریۀ اجتماعی می‌پردازد.

مقالۀ اول با عنوان «نظریۀ اعتباریات و علوم انسانی» به توضیح خطوط کلی این نظریه و بیان نسبت آن با علوم انسانی می‌پردازد. مقالۀ دوم با عنوان «نسبی‌گرایی فرهنگی، نسبی‌گرایی اخلاقی و نظریۀ اعتباریات»، ابتدا انواع نسبی‌گرایی‌ها را توضیح می‌دهد و سپس می‌کوشد تقریری از نظریۀ اعتباریات ارائه دهد که مستلزم نسبی‌گرایی اخلاقی نباشد. مقالۀ سوم با عنوان «نظریۀ اعتباریات و مسئلۀ فرهنگ»، جایگاه این نظریه را در فهم و تبیین مسائل فرهنگی روشن می‌کند. مقالۀ چهارم با عنوان «نظریۀ اعتباریات و جامعه‌شناسی معرفت» نیز سعی می‌کند لوازم نظریۀ اعتباریات در حوزۀ جامعه‌شناسی معرفت را بیان نماید.

لازم به ذکر است چاپ اول این کتاب در 96 صفحه و به قیمت 7000 تومان در تابستان 95 منتشر شده است.

برای تهیۀ این کتاب می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی-فرهنگی سدید مراجعه یا با شماره‌های ۰۲۱۶۶۴۸۵۸۵۰،۰۲۱۶۶۴۸۶۱۲۰ و ۰۹۱۰۹۸۰۵۰۵۵ تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

نظردهی